2008-08-26

Crystal Palace opening


Välkommen på vernissage torsdag 28e augusti, kl. 17-20

Fleeting Nature
Lina Bjerneld, Albin Karlsson och Jakob Krajcik
28/8 – 28/9

Blommor skjuter sakta upp och sjunker ner i svart vatten, tomma
scener ekar utan publik, hemliga budskap
står skrivna i döda växter. Fleeting Nature är en utställning om
ofrånkomlig förgänglighet, förfall och tillvarons
inneboende tomhet.

Vanitas vanitatum omnia vanitas.

Crystal Palace
Karlbergsvägen 44
113 62 Stockholm
www.crystalpalace.se
08-322 850Inga kommentarer: