2008-08-20

CONGRATULATION TENSTA KONSTHALL!


TK10 PARTY
På Tensta Konsthall
Söndagen den 24 augusti 2008
kl 19 - 03

Tensta Konsthall firar 10-årsjubileum!
I samarbete med: Ficks, Lisa Jonasson, INPEX, Hans
Isaksson, Björn Kjelltoft, Jonas Williamsson/Reala,
Sara Lundén, Allen Grubesic, Miriam Heller Sahlgren,
Katja Aglert, International Festival, 163 04/, We Work
in a Fragile Material, Nothing too much, Oda Projesi,
Åsa Cederqvist, DJ Christian "fienden" Saldert med flera.

OSA ditt och din gästs fullständiga namn senast den
22 augusti till: tk10party@tenstakonsthall.se

Åldersgräns 18.
Vi tar inte kort.

Samarbetspartner:
Ficks

Mediepartner:
Bon Magazine

Sponsorer:
Wassberg + Skotte Tryckeri AB
Crimson färglabb ab

Inga kommentarer: