2008-09-29

Thomson & Craigshead at the modern museum in Sthlm


Moderna Museet, Studion. Stockholm
Vernissage 2 oktober, 17.00-19.00
Free entrence, bar, DJ.

Moderna museet har bjudit in Mejan Labs att producera två installationer av
den brittiska konstnärsduon Thomson & Craighead. Utställningen öppnar i
Studion den 2 oktober

Inga kommentarer: