2009-02-17

Santiago Sierra at Magasin 3 imorgon!!
Santiago Sierra gör vårens stora utställning på Magasin 3. Sedan 1990-talet har Sierra arbetat med samhällskritiska aktioner. Han har representerat Spanien i Venedigbiennalen genom att mura igen den spanska paviljongen, arbetat med drogmissbrukare och prostituerade och räknat ut ett inkomstindex i relation till hudfärg. Sierras verk lämnar inte någon oberörd. Genom formella presentationer eller iscensatta händelser visar han och påminner om sociala förhållanden. Själva händelsen, spåren och dokumentationen av den, är verket. I sina titlar beskriver konstnären precis vad vi ser och vi bjuds därmed att se bortom formen eller handlingen som utförs.

Transport och handel som kännetecknar frihamnsområdet är viktiga ämnen i hans konstnärskap och blir fokus för utställningen. Konstnären tar fasta på Stockholms frihamn där konsthallen ligger och skapar två nya verk. Han visar också sitt hittills mest omfattande skulpturala verk från 2006 och låter utställningen fortsätta ut på stadens affischtavlor.Curator: Elisabeth Millqvist

Inga kommentarer: